AMAÇ VE İLKELERİMİZ

Kurumsal Politikalarımız

Ürün kalitemizden, katma değerli hizmetlerimize; çalışan memnuniyetinden, müşteri memnuniyetine her alanda sürdürülebilir başarımızı oturmuş kurum kültürümüz ve bu kültürü destekleyen kurumsal politikalarımıza borçluyuz. Bu politikalar sayesinde faaliyetlerimizin her bir kısmını kişilerden ve pazar dinamiklerinden bağımsız şekilde aynı kaliteyi sunacak şekilde tasarlıyoruz. Isıtma ve soğutma sektörünün lider kuruluşu olmamızı da 20 yıla yaklaşan tecrübemiz ile alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan bu politikalara ve onları kusursuz uygulayan personelimize borçluyuz. Müşteri odaklı yaklaşımımızı sektörün ihtiyaç ve beklentilerini MIT markalı ürünlerimize en iyi şekilde yansıtarak gösteriyoruz. Yenilikçi çizgimiz ile modern üretim ve pazarlama anlayışımızı, uzman mühendislerimizin değerli tecrübeleri ile birleştirerek ısıtma-soğutma ve iklimlendirme sektörünün standartlarını yükseltiyoruz.

Vizyonumuz

MIT markasını Ekin Endüstriyel’in faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde muteber ve lider küresel bir marka haline getirmektir.

Misyonumuz

İnsani ve ahlaki değerler çerçevesinde kaynaklarımızı azami düzeyde etkin ve verimli kullanarak tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir fayda sağlamaktır.

Satıştan Bakıma Mühendisçe Yaklaşım

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız ve paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz derin bilgi birikimimiz ile satış öncesi ve sonrasında katma değerli hizmetler sunuyoruz. Proaktif çözümler üreten uzman mühendislerimiz sayesinde satış öncesinden, ürün bakımına kadar tüm süreçte fark yaratmaya odaklanıyoruz. “Kaliteli ürün, kaliteli hizmet, kaliteli çözüm” yaklaşımımızla üretici ve tedarikçi olmanın ötesinde kendimizi her türlü ısıtma ve soğutma projesinde çözüm ortağı olarak görüyor ve bu motivasyonla çalışıyoruz.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşteri ihtiyaçlarını iyi analiz eden satış öncesi süreçlerimiz, kalitesi tescilli ürün gamımız, uzman kadromuz ve titiz çalışma yöntemlerimiz ile müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşterinin haklarını korumak her zaman birinci önceliğimizdir.

Kalite Politikamız

İhtiyacı karşılayan değil öngören proaktif bir yaklaşımla sürdürebilir kaliteyi hedefliyoruz. Kişisel düşüncelere değil stratejiye bağlı kurumsal bir yönetim anlayışını çalışan ve tedarikçilerimizin de dahil olduğu etkin karar verme mekanizmalarıyla buluşturuyoruz. Verimlilik ve sürdürebilirlik esasına dayalı bir operasyon yürütüyoruz.

Etik Değerler

Bütün faaliyetlerimizi önce yasalara, sonra da etik değerlere uygun şekilde gerçekleştiririz. Birlikte büyümeye inanır, tüm iş ilişkilerimizde karşılıklı fayda gözetiriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız

Tüm operasyonumuzu öncelikli olarak “Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak her insanın hakkıdır.” kuralına göre planlıyoruz. Önleyici İSG uygulamaları ve analizlerle riskleri minimize ederken eğitimler ve yönlendirmeler ile hem kendi personelimizin hem de tedarikçi ve taşeronlarımızın farkındalığını artırıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara uygunluk konusunda “sıfır taviz” anlayışıyla çalışıyoruz.

Çevre Politikamız

Doğal kaynak tüketiminde israfın önlenmesi, çevreyi kirletici unsurları ve atıklarımızı sürekli kontrol altında tutmak, konu ile ilgili yasal mevzuata uygun hareket etmek, çalışanlarımızı bu alanda sürekli bilgilendirmek ve çevre dostu teknolojileri desteklemek ve toplumsal duyarlılığa fayda sağlayacak her türlü çalışma çevre politikalarımızı oluşturur.

Gizlilik Politikamız

Firmamız ile paylaşılan tüm kişisel bilgiler etik değerlerimiz ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu süreçlerimiz ile güvence altındadır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Tüm bilgi teknolojileri operasyonumuz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun şekilde yönetilen bilgi güvenliği süreçlerimiz ile korunmaktadır.