PROBLEM VE ÇÖZÜMLERİ

Kullanım Sıcak Suyu

Ekin Endüstriyel MIT plakalı eşanjörlerini imal etmenin yanı sıra bütün marka ve model Eşanjörler için servis hizmeti de sağlamaktadır.

“Eşanjörden yeterli sıcak su alamıyorum veya hiç sıcak su alamıyorum.”

 • Eşanjörünüzün bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.
 • Kazan veya buhar kazanı tarafından eşanjöre sıcak su veya buhar gittiğinden emin olunuz.
 • Sıcak su tarafı kapalı devre çalıştığı için hava sıkışması olabilir, sistemde en üst noktada hava atıcı sisteminiz olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.
 • Eşanjörü besleyen sıcak su boru hattınız bir kolektörden besleniyor ise kolektördeki diğer gidiş vanalarını kapatınız ve sıcak suyu eşanjöre yönlendiriniz.
 • Eşanjör sıcak su besleme hattınız üzerinde 3 yollu veya 3 yollu oransal vana varsa vanaların sıcak suyu eşanjöre yönlendirdiğinden emin olunuz.
 • Pompalarınızın çalışır durumda olduğundan ve yeterli debiyi sağladığından emin olunuz.
 • Resirkülasyon hattı bulunmayan sistemlerde sıcak suyun geç geleceğini unutmayınız.
 • Resirkülasyon hattı olan sistemlerde şebeke suyu bağlantısının hatta geri tepme yapmaması için çekvalf kullanıldığından emin olunuz.
 • Akümülasyon tanklı sistemlerde tank ile eşanjör arasında sirkülasyon hattı olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

“Eşanjör dışına su sızdırıyor.”

 • Eşanjörünüzün iki dış gövdesi arasındaki mesafenin ön etiketindeki maksimum sıkma ölçüsünden daha fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer fark varsa iki gövde arasındaki mesafeyi minimum sıkma ölçüsüne getiriniz.
 • Servis departmanımızla irtibata geçiniz.

 

“Eşanjör ilk takıldığı zamandaki kadar performanslı çalışmıyor.”

 • Türkiye de bazı bölgelerde sular aşırı derecede kireçlidir. Bu sebeple zaman içinde eşanjörünüz içinde kireçlenme sebebiyle tıkanma meydana gelmiş olabilir. Eşanjörünüzün sökülüp kireçlenmesinin giderilmesi gerekmektedir.
 • Tesisatınızdaki kirlenme sebebiyle eşanjörün içine tesisattan gelen pislik toplanmış ve tıkanmaya sebebiyet vermiş olabilir. Eşanjörünüzün sökülüp temizlenmesi gerekmektedir.
 • Tesisatınızda bulunan pislik tutucu tıkanmış olabilir. Pislik tutucunun temiz olduğundan emin olunuz.
 • Pompalarınızın kapasitesinde bir değişiklik olup olmadığını kontrol ettiriniz.

 

“Eşanjörün içinden geçen iki akışkan birbirine karışıyor.”

 • Plakalarınızdan biri veya birkaçı delinmiş olabilir. Eşanjör içerisindeki akışkanların karışması contalar ile ilgili değildir.
 • Eşanjörünüzün bütün giriş – çıkış vanalarını kapatınız.
 • Servis departmanımızla irtibata geçiniz.

Isıtma / Soğutma Devresi

“Radyatörlerde veya fancoillerde yeterli sıcaklık alınamıyor.”

 • Eşanjörünüzün bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.
 • Kazan veya buhar kazanı tarafından eşanjöre sıcak su veya buhar gittiğinden emin olunuz.
 • Soğutma grubundan eşanjöre yeterli miktarda ve derecede su gittiğinden emin olunuz.
 • Sistemin her iki tarafı da kapalı devre çalıştığı için hava sıkışması olabilir, sistemde en üst noktalarda hava atıcı sisteminiz olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.
 • Eşanjör sıcak su besleme hattınız üzerinde 3 yollu  oransal vana varsa vanaların sıcak suyu eşanjöre yönlendirdiğinden emin olunuz.
 • Eşanjörü besleyen sıcak su boru hattınız bir kollektörden besleniyor ise kollektördeki diğer gidiş vanalarını kapatınız ve sıcak suyu eşanjöre yönlendiriniz.
 • Pompalarınızın çalışır durumda olduğundan ve yeterli debiyi sağladığından emin olunuz.

“Eşanjör dışına su sızdırıyor.”

 • Eşanjörünüzün iki dış gövdesi arasındaki mesafenin ön etiketindeki maksimum sıkma ölçüsünden daha fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer fark varsa iki gövde arasındaki mesafeyi minimum sıkma ölçüsüne getiriniz.
 • Servis departmanımızla irtibata geçiniz.

“Eşanjör ilk takıldığı zamandaki kadar performanslı çalışmıyor.”

 • Tesisatınızdaki kirlenme sebebiyle eşanjörün içine tesisattan gelen pislik toplanmış ve tıkanmaya sebebiyet vermiş olabilir. Eşanjörünüzün sökülüp temizlenmesi gerekmektedir.
 • Tesisatınızda bulunan pislik tutucu tıkanmış olabilir. Pislik tutucunun temiz olduğundan emin olunuz.
 • Pompalarınızın kapasitesinde bir değişiklik olup olmadığını kontrol ettiriniz.

“Eşanjörün içinden geçen iki akışkan birbirine karışıyor.”

 • Plakalarınızdan biri veya birkaçı delinmiş olabilir. Eşanjör içerisindeki akışkanların karışması contalar ile ilgili değildir.
 • Eşanjörünüzün bütün giriş – çıkış vanalarını kapatınız.
 • Servis departmanımızla irtibata geçiniz.

Buhar Tesisatı Eşanjörlerinde

“Radyatörlerde veya fancoillerde yeterli sıcaklık alınamıyor.”

 • Eşanjörünüzün bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.
 • Buhar kazanı tarafından eşanjöre yeterli debide buhar gittiğinden emin olunuz.
 • Sıcak su tarafı kapalı devre çalışıyor ise sistemde hava sıkışması olabilir, sistemde en üst noktada hava atıcı sisteminiz olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.
 • Tesisatta termostatik vananız olduğundan ve çalışır durumda bulunduğundan emin olunuz.
 • Termostatik vananızın doğru seçildiğinden emin olunuz.
 • Kondenstopunuzun doğru seçildiğinden ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

“Eşanjör çalışırken içinden vuruntu sesleri geliyor.”

 • Eşanjörünüzün içinde koç darbesi olmaktadır. Koç darbesi plaka ve contaları çok kısa sürede deforme edebilir. Bu sebeple sisteminizi durdurunuz ve eşanjör vanalarını kapatınız.
 • Kondens tankınızın eşanjörün en alt noktasından daha aşağıda olup olmadığını kontrol ediniz. Değil ise tesisatınızı bu şekilde revize ediniz.
 • Buhar tesisatınızdan gelen buharın teknik detaylarla önceden size bildirilen maksimum basınçtan daha yüksek olmadığından emin olunuz.

“Eşanjör dışına su sızdırıyor”

 • Eşanjörünüzün iki dış gövdesi arasındaki mesafenin ön etiketindeki maksimum sıkma ölçüsünden daha fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer fark varsa iki gövde arasındaki mesafeyi minimum sıkma ölçüsüne getiriniz.
 • Sorun devam ediyor ise servis departmanımızla irtibata geçiniz.

“Eşanjörün içinden geçen iki akışkan birbirine karışıyor.”

 • Plakalarınızdan biri veya birkaçı delinmiş olabilir. Eşanjör içerisindeki akışkanların karışması contalar ile ilgili değildir.
 • Eşanjörünüzün bütün giriş – çıkış vanalarını kapatınız.
 • Servis departmanımızla irtibata geçiniz.